الرحاب  »  ادکلن 50ML

chevron_right chevron_left

ادکلن داکار DAKAR حجم .50ml

کد:
تعداد موجود : 18
122,800 تومان

تعداد

نسخه


جمع کل : 122,800 تومان

ادکلن داکار

داکار عطری برای مردان است. رایحه ای از رایحه منجوق، خزه، چوب صندل، آگارو (اوود)، سدر، یادداشت های تند و یادداشت های آبدار است.