الرحاب  »  عطر 6ML

chevron_right chevron_left

عطر نبراس NEBRAS حجم 6ML

کد:
تعداد موجود : 9
81,900 تومان

تعداد

نسخه


جمع کل : 81,900 تومان

عطر نبراس

نبراس رایحه ای زنانه تازه با ظریف طائف رز و توجه داشته باشید این رایحه با مرکبات و ترکیبی از رایحه یاسمن، عود قیمتی، چوب صندل و عنبر در قلب آن است.