الرحاب  »  عطر 6ML

chevron_right chevron_left

عطر داکار DAKAR حجم 6ML

کد:
موجود می باشد
77,400 تومان

تعداد

نسخه


جمع کل : 77,400 تومان

عطر داکار

داکار عطری برای مردان است. رایحه ای از رایحه منجوق، خزه، چوب صندل، آگارو (اوود)، سدر، یادداشت های تند و یادداشت های آبدار است.